Acte

Intabularea Titlurilor de Proprietate

Toate actele necesare pot fi consultate si pe www.ancpi.ro.

Lucrarile noastre sunt intocmite conform normelor ANCPI in vigoare: Ordinul 700/2014 al Dir. Gen.al ANCPI.

Intabularea Sentintelor Civile

Intabularea constructiilor definitive pe un teren inscris in CF

Lucrari de alipiri/dezlipiri (comasare/parcelare) a terenurilor

Acordarea numarului cadastral

Planurile topografice necesare Autorizatiei de Construire

Trasarea limitelor de proprietate

Lucrari topografice de trasare a constructiilor

Planuri topografice pentru cariere si balastiere

Trasarea perimetrelor de exploatare a carierelor si balastierelor

Planuri topografice pentru calculul volumelor excavate