Intrebari frecvente

De ce sa-mi intabulez terenul?

Pentru ca inscrierea in cartea funciara are efect de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor.
Prin inscrierea in cartea funciara titularii drepturilor inscrise sunt protejati impotriva intereselor unor terti persoane, care ar putea reclama aceste drepturi;
Numai dupa inscrierea in cartea funciara a imobilelor, se pot face acte de dispozitie (instrainare, ipotecare) asupra acestora.

Ce cuprinde cartea funciara?

 1. descrierea imobilului
  • numarul cadastral al imobilului
  • suprafata imobilului
  • destinatia si categoria de folosinta a imobilului
  • dupa caz, constructiile existente
 2. dreptul de proprietate
  • numele proprietarului
  • actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate
  • stramutarile proprietatii
  • servitutile constituite in folosul impobilului
 3. inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini
  • ipoteci sau privilegii
  • dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie
  • cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani
  • urmarirea imobilului sau a veniturile sale

Care sunt pasii pentru intabulare teren?

 1. alegerea unui expert cadastral
 2. depunerea dosarului unic
 3. solutionarea dosarului
 4. eliberarea documentelor

Ce scop are documentatia cadastrala?

Identificarea imobilului in teren, efectuarea de masuratori si determinarea suprafetei in vederea atribuirii numarului cadastral la receptia documentatiei cadastrale.

Ce este numarul cadastral?

Este identificatorul unic in cadrul unitatii administrativ teritoriale pentru imobilul introdus in baza de date a cadastrului.