Servicii

Batimetria este o ramură a hidrometriei care se ocupă cu măsurarea adâncimii apei în mări, lacuri și râuri pentru a determina relieful subacvatic. Cu alte cuvinte, batimetria este opusul hipsometriei.

Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul.
Intabulare terenuri, intabulare constructii, actualizari date cadastrale referitoare la terenuri si constructii, planuri parcelare pe suprafete mari s foarte mari (pste 500 ha), modificari limite imobil, modificari suprafete ale imobilelor, alipiri, dezlipiri, apartamentari, exproprieri, batimetrie, etc

Cartografia reprezintă disciplina care se ocupă cu întocmirea, redactarea și editarea hărților și a planurilor topografice. Termenul provine din limba franceză, cartographie.

Geodezia este o ramură a matematicii aplicate și a științelor pământului care stabilește prin obervații și măsurători poziția exactă a punctelor, figurilor și ariilor unor porțiuni mari din suprafața terestră, identifică forma și dimensiunile Pământului și variațiile gravitațieiterestre în spațiu tridimensional și în timp.

Topografiea inginereasca cuprinde masuratorile care sunt executate pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor.
Trasari ale limitelor de proprietate, trasari axe de proiectare ale constructiilor civile/industriale, trasari cote de nivel prin metoda nivelmentului geometric

Lucrari de cadastru si topografie

  • Plan de Amplasament si Delimitare (PAD)
  • Plan Topografic
  • Masuratori si calcule topografice
  • Profile transversale si longitudinale
  • Digitizari si CAD
  • Trasari constructii (axe/cote/puncte)
  • Trasari limita de proprietate